ROMACT-EDU Zoom

График

Повтаряща се среща Срещата няма крайна дата или час

Сигурност

Защитена с парола Да
Криптиране Подобрено криптиране
Чакалня Не
Присъединяване към срещата преди хоста Да
Изисква се удостоверяване за присъединяване Не

Медия

Стартиране на видео, когато хостът се присъедини Да
Стартиране на видео, когато участник се присъедини Да
Аудио опции Компютърно аудио и телефон
Заглушаване на участниците при влизане Да